केडीएमसी क्षेत्रातील 18 गावांची स्वतंत्र नगर परिषद, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

934

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील 27 गावांपैकी 18 गावांसाठी स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे केली.

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील 27 गावांची सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समिती, सर्वपक्षीय युवा मोर्चा तसेच सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे याबाबत वेळोवेळी मागणी केलेली आहे. त्याला अनुसरून कल्याण-डोंबिवली शहर महानगर पालिकेच्या क्षेत्रातून 27 गावे वगळून या गावांच्या क्षेत्राकरिता नगर परिषद स्थापन करण्याच्या दृष्टीने सरकारने फ्ऱाथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध केली. या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने प्राप्त हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेऊन अहवाल सादर करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांना कळविण्यात आले. विभागीय आयुक्त, कोकण यांनी प्राप्त सूचना व हरकतींवर 11 मार्च आणि 12 मार्च 2020 रोजी सुनावणी घेऊन त्यांचा अहवाल 13 मार्च रोजी शासनास सादर केलेला आहे. त्यांचा अहवाल विचारात घेऊन त्या 27 गावांपैकी बहुतांश शीळ-कल्याण रस्त्याच्या पश्चिमेस असणाऱया नऊ गावांचे मोठय़ा प्रमाणात शहरीकरण झालेले असल्यामुळे ही गावे महानगरपालिकेमध्ये कायम ठेवण्यात येणार आहेत, तर उर्वरित 18 गावे महानगरपालिकेमधून वगळून त्यांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

नगर परिषदेतील 18 गावे
घेसर, हेदुटणे, उंब्रोली, भाल, द्वारली, माणेरे, वसार, आशेळे, नांदवली तर्फे अंबरनाथ, आडिवली-ढोकली, दावडी, चिंचपाडा, पिसवली, गोळीवली, माणगाव, निळजे, सोनारपाडा व कोळे.

महानगरपालिकेतील नऊ गावे
आजदे, सागाव, नांदिवली पंचानंद, धारिवली, संदप, उसरघर, काटई, भोपर देसलेपाडा.

आपली प्रतिक्रिया द्या