फोटो : हिंदुस्थानकडून वेगाने 6 हजार धावा करणारे खेळाडू