Video – हनुमान जन्मस्थळावरून नाशिकच्या शास्त्रार्थ सभेमध्ये रणकंदन