पुण्यात नववर्षाचं स्वागत दणक्यात, तरुणाईची रस्त्यावर गर्दी